Medlemmar

Vi har inget officiellt medlemskap utan alla med ett SAAB-intresse är välkomna på våra träffar, du behöver inte vara medlem. Vi är runt 60 personer som får våra mejlutskick och information om träffarna går även ut i Svenska Saabklubbens medlemstidning Bakrutan. Vi brukar vara ett tiotal bilar på träffarna och det brukar vara ett stort intresse, blandade åldrar och besökare från när och fjärran. Saabar från 1940-talet till 2000-talet är välkomna, både originalbilar och modifierade och i varierande skick!

IMG_7445_resize
Saab Gothias träff vid Råda Säteri uppmärksammades i tidningen Vintage 2012